Psykomotorisk terapi

Psykomotorisk terapi lægger sig op ad psykologi og træning. Det er vores opfattelse, at krop og psyke er i samspil. Dette samspil kan understøtte din evne til at navigere i dit liv ved at forholde dig nysgerrigt reflekterende til dine kropsignaler, tankemønstre, følelsesliv og adfærd.

Vi udvikler sammen dine kompetencer, til bedre at kunne klare vanskelige udfordringer og rumme svære følelser. Med udgangspunkt i dine ressourcer og motivation undersøger og udfordrer vi dine tanker, følelser og handlinger, så du selv kan skrue på de knapper, der gør, at du fungerer bedst i dit liv.