Mentaltræning

Får du nogensinde “sommerfugle” i maven, før du skal fremlægge, optræde eller konkurrere? Bliver du nervøs før starten af en stor kamp eller en vigtig forestilling? Har du svært ved at slappe af, når du skal til eksamen eller holde oplæg foran andre mennesker? Alle mennesker kan opleve at blive nervøse eller spændte, når vi skal præstere under pres.

  • At præstere handler primært om at kunne udvise specifikke færdigheder, dvs. at være dygtig til det man laver.
  • At præstere under pres handler mere om at kunne vise mental styrke i pressede situationer.

Dette forløb er til dig, der ønsker at opøve din evne til at præstere optimalt i et målrettet træningsforløb. 

Vi vil arbejde med konkrete situationer i dit liv, hvor du har skullet - eller skal - præstere, og sammen finder vi frem til strategier, der er brugbare for netop dig.


Det kan også være, at det er hverdagens arbejdspres eller studiepres, som er udfordrende. Måske har du en indre perfektionist, der konstant kræver din opmærksomhed i arbejds- eller studie sammenhænge, og stresser dig unødvendigt? Måske er det svært at vide, hvad du skal prioritere at bruge din tid på? Alle kan opleve at løbe efter sig selv i forsøget på at tilfredsstille sin indre perfektionist, hvad end du er studerende eller i arbejde. Lysten til ikke at begå fejl kan være større end lysten til at lære og dygtiggøre sig, på grund af tårnhøje forventninger til én selv.

Jeg hjælper dig med at navigere i de mange hverdagssituationer, hvor din indre perfektionist stikker sit hoved frem og begrænser dine udfoldelsesmuligheder.

Vi vil her se på både arbejdsopgaver, aktiviteter og relationer og sammen skabe en struktur, der er meningsfuld for dig. 

Skriv eller ring til mig og vi finder ud af, hvilket forløb, der giver mening for dig, at starte op i.